Visuel identitet er nøglen til succes

Foto: Pexels

Efterspørgslen på grafisk design er støt stigende

I takt med at samfundet bliver mere og mere digitalt, og medierne bliver mere visuelle, er efterspørgslen på grafisk design steget de seneste år. Mange kulturteoretikere har peget på, at vi i dag lever i en visuel tid, hvor billedmediet dominerer. De fleste mennesker udsættes i dag for langt flere billeder i hverdagen, end de udsættes for tekst. Dette skyldes ikke nødvendigvis, at mængden af tekst i mediebilledet er mindre, men blot at det visuelle er blevet proportionelt større.

Denne udvikling har skabt en forhøjet efterspørgsel på grafisk design. Det er ikke blot enkelte sektorer i samfundet, der har indset, at det visuelle er nøglen til både eksponering og kommunikation. Det er derimod en tendens, der findes blandt et bredt udsnit af sektorer.

Hvis man som politiker skal fange folkeopinionen, er det gennem visuelle medier. Hvis man som virksomhed skal skille sig ud fra sine konkurrenter, er det visuelle nøglen hertil. Derfor er grafisk design i god kvalitet blevet en eftertragtet vare i dagens medievirkelighed.

Det har længe været kendt, at visuel genkendelighed er nøglen til succes. Da Coca Cola i sin tid skulle designe sin ikoniske flaske, lød ambitionen, at det skulle være muligt at genkende flasken selv i et mørkt rum. Denne tendens har bredt sig til andre brancher, hvor en hurtig genkendelighed gennem billeder har vist sig at kunne skabe merværdi for virksomheder.

At visualitet er nøglen til succes har medført, at der i dag ikke er én virksomhed med respekt for sig selv, som ikke efterspørger en freelance grafiker. Udover selve produktudviklingen og kundekontakten, som er virksomhedens kernekompetencer, vil en freelance grafiker kunne hjælpe med at få dette produkt ud over rampen. Det kan blandt andet virksomheder som WeDoArt hjælpe med.

Denne strategi har for mange virksomheder vist sig at være en stor succes. Et genkendeligt visuelt billede kan på den måde være mindst lige så effektivt som et catchy slogan. Det sætter sig i hukommelsen og skaber dermed merværdi for virksomheden hos de potentielle kunder.

Kommunikationen er blevet visuel

Nutidens kulturteoretikere peger desuden på, at det ikke længere er sådan, at det visuelle illustrerer et budskab. I dag er det visuelle i stedet budskabet i sig selv.

"The medium is the message" var en udtalelse, der allerede blev formuleret i 1960'erne af kommunikationsteoretikeren Marshall McLuhan i bogen ”Understanding Media”. Denne analyse er ikke blevet mindre aktuel i dag, hvor det er sværere at kende forskel på, hvad der er mediet, og hvad der medieres.

Dette har medført, at freelance grafikere har fået en plads som vigtige aktører i medieverdenen. De hjælper virksomheder med at finde en visuel identitet og dermed at kunne begå sig i det visuelt dominerede mediebillede.
Der er ikke mange tegn på, at denne udvikling er på vej ud. Tværtimod er der kun en stigning i forekomsten af visuelle medier. Dette kan give en forklaring på, hvorfor efterspørgslen på freelance grafikere stadig stiger både i Danmark og globalt – uanset sektor og fokusområde.