Ny CEPOS-analyse: Stort økonomisk råderum i kommunerne – se din kommunes potentiale her

Foto Depositphotos.com

8.9.2023 08:03:00 CEST | Cepos

Pressemeddelelse

Landets 98 kommuner kunne tilsammen spare ca. 38,3 milliarder kroner - svarende til ca. 10 procent af deres samlede nettodriftsudgifter - hvis de havde prioriteret og anvendt ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som igen i 2022 var Vejle

Kommunerne kunne spare mere end 38 milliarder kroner, hvis alle gjorde som Vejle, viser ny CEPOS-analyse.

Det viser beregningen af ”kommunepotentialet”, som sammenligner hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet. Udgiftsbehovet er beregnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet baseret på kommunens befolkningssammensætning som f.eks. antallet af skolebørn, plejekrævende ældre, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt mange andre parametre. 

Kommunepotentialet udtrykker dermed, hvor meget en given kommune kunne spare årligt, hvis den havde indrettet sig som den mest udgiftseffektive kommune. 

”Vores analyse viser, at der i langt de fleste kommuner er et betydeligt potentiale for at omprioritere og effektivisere i kommunerne, uden bunden går ud af den lokale velfærd set i forhold til niveauet andre steder i landet. Det er ellers en helt anden historie man hører fra en lang række kommuner i øjeblikket,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS og fortsætter:

”Det er naturligvis også det nemmeste for kommunerne, hvis de kan få regeringen til at give dem endnu flere af skatteydernes penge. Det er derimod langt vanskeligere at løse den primære kommunalpolitiske kerneopgave med at foretage lokalpolitiske prioriteringer og drive kommunen effektivt,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Siden 2011 har Vejle været den mest udgiftseffektive kommune, og det er også tilfældet i 2022. De mindst effektive kommuner er Ballerup, Hvidovre, Halsnæs, Lolland og Hjørring kommuner, der alle ville kunne spare mellem 15 og 18 procent af deres udgifter. Det svarer til, at skatteprocenten er 6,5 til 9,7 procentpoint højere end nødvendigt, eller at en arbejderfamilie betaler mellem 32.000 kroner til 48.000 kroner ’for meget’ i skat. 

”Den enkelte kommunes udgiftseffektivitet har stor betydning for borgernes skattebetaling og dermed for deres privatøkonomi. Derfor burde der i den lokale kommunalpolitiske debat være langt mere fokus kommunens effektivitet og beskatningsniveauet,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Du kan finde din egen kommune på listen i dette link, og du kan desuden lave dine egne analyser af din kommunes kommunepotentiale her. Her er kommunepotentialet beregnet for årene 2007 til 2022. 

Forskningschef Karsten Bo Larsen kan kontaktes på 41 22 04 76 for uddybende kommentarer.

Find din kommunes potentiale på listen i dette link.