Vejledning til lukning af virksomhed

Foto: Shutterstock

Måske er det tid til nye udfordringer eller også var iværksætterlivet ikke noget for dig. Lige meget hvad så er det vigtigt at lukke din virksomhed korrekt. Det er ikke så simpelt, at du bare kan trykke på en knap, da du har nogle forpligtelser over for myndighederne, som skal overholdes. I denne vejledning er det beskrevet, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du lukker din virksomhed ved betalingserklæring.

Annoncørbetalt indhold

Muligheder for lukning af virksomhed

Der er flere forskellige måder at lukke din virksomhed på, eksempelvis ved betalingserklæring, likvidation eller tvangsopløsning. Betalingserklæring og likvidation er frivillige beslutninger, hvorimod tvangsopløsning er påtvunget. I denne artikel kan du læse om lukning af virksomhed ved betalingserklæring, der er den nemmeste måde at lukke virksomhed på. Bemærk venligst at dette kun gælder for kapitalselskaberne (ApS og A/S). 

Lukning af virksomhed ved betalingserklæring

En betalingserklæring er et juridisk dokument, der indeholder en erklæring fra selskabets ejere om, at selskabet ønskes opløst. Erklæringen underskrives af alle ejere og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Betalingserklæringen er kort fortalt en erklæring fra ejerne om, at al gæld er betalt, og at virksomheden er opløst. 

Det betyder altså, at du kun kan benytte denne metode, hvis virksomheden ikke har gæld (gælder både forfalden og uforfalden) til kreditorer, privat eller offentlig. Virksomheden må desuden ikke have ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen. For at bevise dette, skal man indhente en skattekvittance fra SKAT. 

Hvis lukning af virksomhed sker med betalingserklæring, og der efterfølgende er en resterende gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for denne gæld. Ejerne vil dog kun hæfte for gæld, som eksisterede, men blot var ukendt, på tidspunktet for erklæringens afgivelse.

Lukning af virksomhed med Legal Desk

Hvis du ønsker at lukke din virksomhed, kan du gøre det nemt og hurtigt hos Legal Desk. Legal Desk sørger for at afmelde pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrere nedlukning af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.

Du lukker din virksomhed gennem Legal Desk ved at udfylde en formular online. Herefter modtager du et dokument, som du underskriver med NemID. Legal Desk sørger for at afmelde pligter og indhenter skattekvittance fra SKAT. Når dette er gjort underskriver du betalingserklæringen med NemID, hvorefter Legal Desk registrerer nedlukning af din virksomhed hos myndighederne. Når nedlukningen er trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse.