Toptutors har moderniseret den klassiske lektiehjælp

Foto: Pexels

Der er kommet en ny spiller på markedet, som tilbyder en innovativ måde at modtage lektiehjælp på. Mange danskere lærte Toptutors at kende gennem deres deltagelse i tv-programmet Løvens Hule, men allerede forinden deres entré i programmet, var de allerede kendt af mange elever rundt omkring i landet.

Nøglen til den store succes hos Toptutors er den innovative måde, hvorpå de tilbyder lektiehjælp. I stedet for at eleven er afhængig af de tutors, som bor i nærområdet, har Toptutors skabt en platform, hvor lektiehjælpen udelukkende er digital.
Dette åbner på den ene side op for, at lektiehjælp bliver mere tilgængeligt for et bredere udsnit af danskerne. Derudover åbner det på den anden side op for helt nye måder at tilbyde lektiehjælp på.

Digital lektiehjælp til hele landet

Ét af de store potentialer ved Toptutors er, at lektiehjælp bliver tilgængeligt i hele landet. I stedet for at eleven er afhængig af den hjælp, som er at finde i lokalområdet, har de altid adgang til de bedste tutors. Hos Toptutors er det den hjælp, eleven har brug for, som afgør valget af tutor og ikke geografisk placering.

Digitaliseringen kan have en stor effekt på tværs af Danmark. Statistikker viser i dag, at elever i visse dele af Jylland modtager mindre lektiehjælp end elever bosiddende i hovedstadsområdet. Hvis eleven bor i en by ude på landet med langt til nærmeste nabo, vil det også være svært, hvis ikke umuligt, at modtage lektiehjælp. Alt dette ændrer Toptutors’ platform. Med deres innovative digitale platform vil elever på tværs af landet have adgang til lektiehjælp, så længe de har en internetforbindelse.

De fleste børn og unge har i dag også et nært kendskab til internettet, så de vil have let ved at tage den nye læringsform til sig. Den digitale lektiehjælp på toptutors.com bliver dermed et vigtigt supplement til den fysiske undervisning i skolen.

Toptutors vil skabe mere motivation til læring

Mange undersøgelser peger på, at én af de vigtigste faktorer til bedre læring er motivation og inspiration. Det er en myte, at det altid er hårdt arbejde, som skaber den gode elev. Derimod peger meget på, at den motiverede elev er langt bedre til at tage læring til sig.

Dermed har Toptutors en målsætning om at skabe så meget motivation for læring hos eleven som overhovedet muligt. Dette klæder eleven på til et langt læringsliv, hvor den lystbetonede tilgang til læring vil være en fordel i mange år fremover.

Undervisning målrettet den enkelte

Med de digitale løsninger udnytter Toptutors de mange fordele, som internettet kan tilbyde. Et eksempel er, at AI (kunstig intelligens) kan assistere med nogle af processerne. Det kan blandt andet være at hjælpe tutoren med at skræddersy undervisningen til hver enkelt elev og at udvikle rapporter, som forældrene kan læse.

Toptutors er bekendt med, at mødet med tutoren er det centrale. Derfor er AI-teknologien blot et assisterende værktøj til denne proces. Ved at tage alle disse værktøjer i brug simultant har Toptutors dog skabt en platform, der er innovativ i sin fremgangsmåde og kan tilbyde helt unikke løsninger.