Hvad er CSRD, og hvorfor er det vigtigt for dig?

Foto: Annoncør

Annoncørbetalt indhold

Du har måske hørt om CSRD før, men er i tvivl om hvad det er, og om det er vigtigt for dig og din virksomhed. Derfor vil vi her forsøge at gøre dig lidt klogere på, hvad begrebet dækker over, og om det er noget, som din virksomhed er omfattet af.

Hvad er CSRD?

CSRD er et nyt EU-direktiv, som skærper kravene til virksomheders bæredygtighedsrapporter. CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, som på dansk kan oversættes til virksomheds bæredygtighedsrapporteringsdirektiv.

Formålet med det nye direktiv er at sikre, at alle virksomheder inden for EU rapporterer ensartet og pålideligt om bæredygtighedsområdet, med henblik på at forbedre kvaliteten og øge gennemsigtigheden for virksomhedens interessenter, som fx kunder, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Hvad skal der rapporteres om?

CSRD handler om bæredygtighed og derfor kommer kravene i CSRD til at fokusere på tre hovedområder: miljømæssige faktorer, sociale faktorer og governance.

De miljømæssige faktorer omfatter tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, forurening mv. Sociale faktorer omfatter arbejdsforhold, menneskerettigheder og medarbejdertrivsel og governance omfatter områder som fx forretningsetik, virksomhedskultur og intern kontrol.

Hvem skal der rapporteres til?

CSRD-rapporteringen skal være tilgængelig for alle virksomhedens interessenter, dvs. kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere m.fl.

Er din virksomhed omfattet af CSRD?

Det er ikke alle virksomheder, som er forpligtet til at rapportere deres bæredygtighedsindsats. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, præcis hvilke virksomheder, der vil være omfattet af de nye krav. Det vi dog ved er, at der vil være flere virksomheder, som vil blive omfattet af det nye direktiv, end der var af det gamle. Alle virksomheder anbefales derfor at forberede sig på, at man kan blive omfattet at direktivet.

Hvornår træder direktivet i kraft?

Det nye direktiv træder i kraft den 1. december 2022. Dog kan SMV-segmentet regne med en længere periode inden opstart. SMV-segmentet forventes således først at blive omfattet fra 2026. Dog kan der være visse SMV’er som vil blive berørt tidligere, hvorfor det kan være en god idé allerede at forberede sig nu.

Bliv klar til CSRD

Hvis din virksomhed er en af dem, som bliver omfattet af CSRD, kræver det ressourcer og viden at opfylde de nye rapporteringskrav. Det kan derfor være en rigtig god idé, at starte forberedelsesarbejdet allerede nu. Det kan derudover være en stor fordel, at få hjælp af en specialiseret bæredygtighedsrådgiver, som kan rådgive og vejlede dig i, hvad du skal være opmærksom på.

Bliv klogere på csrd her.