3 grunde til at få foretaget en støjmåling

Foto: Shutterstock

Annoncørbetalt indhold

Eller undersøge om det allerede er blevet gjort, for derefter at vurdere på resultaterne. Der findes støjgrænser, der er vejledende eller bindende i forhold til at undgå såkaldt støjforurening. Støjforurening tænker du måske; hvad er det? Jo, det handler simpelthen om, at myndighederne har vurderet og fastlagt nogle grænseværdier for hvor meget støj, der må udsendes fra eksempelvis virksomheder. Og de vejledende støjgrænser er nogle, der er sat af Miljøstyrelsen i forbindelse med, hvad der er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt.

Kommer der vindmøller tæt på dig?

I forbindelse med opsætning af vindmøller findes der bindende grænseværdier for, hvor meget vindmøllestøj der må udsendes. Så hvis der er tale om placeringer af vindmøller tæt på din grund, kan det være en god idé at undersøge om vindmøllernes støj holder sig inden for grænserne eller - hvis de allerede er sat op - bede om at få foretaget en støjmåling, hvis du synes støjen er generende. Det samme gælder for hurtigfærger, flyvepladser, jernbaner, motorsportsbaner og skydebaner.

Skal du flytte i ny bolig?

Hvis du kigger efter bolig, er det vigtigt at holde øje med boligens placering. Ligger det lige ud til en hovedvej eller bare en meget trafikeret vej? Så kan det være værd at sætte lidt tid af til at få målt støjniveauet eller undersøge om, der allerede er sådanne målingerne liggende blandt papirerne og dokumenterne.

Trives du på arbejdspladsen?

Faktisk er der krav for, hvor meget støj du må udsættes for på din arbejdsplads. Og selvom du måske ikke lige umiddelbart ville tænke det, har støjniveauet på dit arbejde indvirkning på din arbejdstrivsel. Så det kan være helt ok at foreslå din arbejdsgiver at få foretaget en støjmåling, da det også er i deres interesse at skabe god trivsel på arbejdspladsen. Derudover er støjmåling et godt værktøj i forhold til APV, Arbejdspladsvurdering, med fokus på trivsel.