Ultimativ guide 2023: Hvordan kan derivater forvandle din investeringsstrategi?

Foto Depositphotos

Bruger du derivater i din investeringsstrategi? Hvis ikke, kan det være en game-changer! Derivater har potentialet til både at øge dine afkast og minimere risikoen i din portefølje. Men hvad er et derivat egentlig?

Prøv at forestille dig: Din investering er som et træ, og derivater er grenene, der vokser ud fra denne stamme. Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi er 'afledt' af værdien af en anden aktivklasse (en underliggende aktiv), som typisk kan være aktier, obligationer, råvarer, valutaer, renterates eller indeks. Enkle, ikke? 

Navnet "derivat" kommer faktisk fra det forhold, at værdien komplekst er 'afledt' fra et andet finansielt aktiv. Men ligesom træets grene varierer også derivater - de kommer i mange former og farver. Der er fire primære typer derivater, som investorer ofte bruger:

Fremtidige kontrakter:
Disse er juridisk bindende kontrakter, hvor to parter aftaler at købe eller sælge et bestemt aktiv til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Optioner:
Disse giver indehaveren ret (men ikke pligten) til at købe eller sælge et specifikt aktiv til en fast pris inden for en bestemt tidsperiode.

Swaps:
Denne type derivat bruges ofte i forhold til renter, hvor to parter bytter kontantstrømme eller rentebetalinger med hinanden.

Forwards:
Ligesom futures, er forwards bindende kontrakter, men disse er mere fleksible med hensyn til betingelserne for kontrakten.

Men hvorfor er derivater så vigtige og hvordan kan de bidrage til din investering?

Derivater kan bruges til at spekulere i prisbevægelser i et underliggende aktiv, hvilket kan resultere i høje afkast.
Vigtigst er det, at ved at bruge den rette kombination af derivater, kan du dechifrere den risiko, der er forbundet med dine investeringer.

Der skal dog udvises forsigtighed, da derivater kan være risikable. Risikoen kan være høj,
hvis det underliggende aktiv bevæger sig i en uventet retning.

Derfor er det vigtigt at have en dyb forståelse af det underliggende aktiv og af derivatet, før du dykker ned i denne verden af investering.

Er du klar til at hoppe ind i derivaternes verden og tage din investeringsstrategi til det næste niveau?

Husk altid, at det er en god idé at konsultere en finansiel rådgiver, før du gør dit første træk. Og du ved, hvad de siger: Vov og vind! Held og lykke på din investeringsrejse.