Nye skatteregler for private, der udlejer deres bil, båd eller campingvogn

Foto: Shutterstock.com

Skattereglerne for privates deleøkonomiske aktiviteter var genstand for mange og lange politiske drøftelser i 2018.

Drøftelserne endte med en bred politisk aftale, hvorefter der blandt andet skulle indføres mere enkle regler for dem, der gennem GoMore eller Boatflex - eller tilsvarene platforme - udlejer deres bil eller båd, eller som periodevis udlejer den campingvogn, som de måske har stående på en fastliggerplads på en campingplads.

Tidligere var det sådan, at overskud ved sådanne aktiviteter var skattepligtige i sin helhed. Altså uden nogen form for et skattefrit bundfradrag som det kendes fra fx boligudlejning via Airbnb. Og overskuddet skulle tilmed opgøres efter en kompliceret regnskabsmetode.

Regler med tilbagevirkende kraft

Efter de nye regler – som blev vedtaget lige før jul – er de første 10.000 kr. af indtægterne ved sådanne udlejningsaktiviteter helt skattefrie. Af den overskydende del skal der kun betales skat af de 60 procent. De sidste 40 procent er et skønsmæssigt fradrag, der skal dække udgifter og værditab ved udlejningen. De nye regler har tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018.

I en kommentar til de nye regler, siger chefkonsulent i revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO, Henning Boye Hansen:

”Det er et fremragende regelsæt, som helt sikkert vil blive opfattet som både attraktivt, enkelt og rimeligt. Og det er helt afgørende forudsætninger for, at borgerne – i dette tilfælde udlejerne – efterlever dem,” han uddyber: ”De nye regler gælder kun for udlejning af biler, både og campingvogne og dermed ikke for havetraktorer, trailere, værktøj og hvad man ellers kan forestille sig af private ejendele, som kan udlejes. Det er ærgerligt, men de kommer forhåbentlig med næste gang.”