Håndværkerfradraget stiger til næste år

Håndværkerfradraget, som man kan få for energirenoveringer og serviceydelser i hjemmet, bliver sat en smule op fra årsskiftet. I 2019 kan man derfor få fradrag for energirenoveringer på op til 12.200 kr.

Håndværkerfradraget blev gjort permanent sidste år i den nuværende, smalle, ”grønne” version.  

 "Siden håndværkerfradraget blev indført i 2011, har det levet en omtumlet tilværelse. Men sjældent har der været så meget politisk ro om det, som netop nu. Den dramatiske finanslovsaftale i julen 2017, gjorde nemlig heldigvis håndværkerfradraget permanent," siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Statussen som permanent fradrag betyder, at håndværkerfradraget nu omfattes af den årlige regulering af beløbsgrænser i personskatteloven.

Fra 12.000 til 12.200 kr. i 2019

"Man skal dog ikke sætte næsen op efter en kæmpe ekstra check til energirenovering til nytår. Fradraget hæves med 200 kr. fra 12.000 til 12.200 kr. pr. person pr. år. Men det sikrer formentlig, at det ikke udhules af den generelle inflation i samfundet," siger Bo Sandberg.

Boligjobordningens ”tvillingefradrag” for serviceydelser som for eksempel rengøring i hjemmet hæves tilsvarende fra 6.000 kroner pr. person pr. år til 6.100 kr. efter nytår.

"Tidligere var håndværkerfradraget en politisk ventil, der hvert år blev skruet op og ned for. Det gav uhensigtsmæssig stop-and-go adfærd. Både forbrugere og virksomheder ved nu, hvilke rammer, der gælder. Det giver ro for de små virksomheder til fx at ansætte lærlinge og for forbrugerne til at efterspørge hvidt i stedet for sort arbejde og måske til at realisere drømmeprojektet med nye energispare-vinduer, ekstra isolering eller lignende," siger Bo Sandberg.

Han mener, at dét, at håndværkerfradraget nu er blevet omfattet af den automatiske pristalsregulering i skattelovgivningen, kan tolkes som et vidnesbyrd om, at Christiansborg faktisk mener det alvorligt med at gøre ordningen permanent.

Skatteværdien af fradraget falde.

Men inden man begynder at glæde sig alt for meget over den ekstra 200 kr. seddel til energirenoveringer i 2019, påtager Dansk Byggeris cheføkonom sig alligevel rollen som lyseslukker.

"Selv om selve beløbsgrænsen stiger i 2019, så sker der alligevel en anden form for udhuling. Håndværkerfradraget er nemlig et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Og skatteværdien af fradraget falder fra 26,6 procent i år til 25,6 procent næste år. Den gode nyhed er dog, at skattereformen fra 2009 er endeligt indfaset næste år. Så efter 2019 udhules fradraget ikke yderligere," forklarer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Billigere for statskassen

På bundlinjen betyder de ændrede grænser og satser for håndværkerfradraget, at det faktisk bliver en smule billigere for statskassen. Ifølge Skatteministeriet falder udgiften til Boligjobordningen efter adfærd og tilbageløb fra 455 millioner kr. i 2018 til 445 millioner i 2019 – heraf ca. 70 procent til håndværksdelen og ca. 30 procent til servicedelen.