Grillforbud plukker fjererne af Sønderjysk fødevareproducents årsregnskab

Foto: Shutterstock

Den varme og tørre sommer i 2018 har sat sine spor i det årsregnskab, som Gråsten Fjerkræ netop har offentliggjort.

Hedebølgen resulterede i et landsdækkende forbud mod brug af åben ild og grill, og det ødelagde totalt salget af pølser og marinerede fjerkræprodukter.

Gråsten Fjerkræ kom ud af 2018 med et overskud på godt 600.000 kr. mod et overskud på 1,3 million i 2017. Bruttofortjenesten blev på 5,1 million mod 5,9 million i 2017. Selskabets egenkapital er på 4,6 million.

Koncernen, der også omfatter selskabet Eurodan Poultry, som markedsfører franske fjerkræspecialiteter under navnet Label Danois, beskæftigede i 2018 ca. 20 medarbejdere. Hertil kommer omkring 250 medarbejdere på de gårde og slagterier, som man samarbejder med.

"Det var ikke blot forbuddet mod brug af åben ild og grill, der har påvirket regnskabet. Hedebølgen gav også landmændene en dårlig høst, og det betød meget høje kornpriser. Når vi tager det i betragtning, må vi dog alt i alt være tilfreds med resultatet," siger bestyrelsesformand Gunder P. Jensen.

Danskernes stigende interesse for økologi, sunde og klimavenlige fødevarer gør, at Gunder P. Jensen venter et stigende salg af fjerkræ-produkter i 2019.