Erhvervsfremmebestyrelse afsætter 50 mio. kr. til digital omstilling i små- og mellemstore virksomheder

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis, håber at de 50 mio. kr. vil sætte skub bag den digitale udvikling landet over. Foto: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Små og mellemstore virksomheder skal i højere grad med på den digitale bølge, hvor potentialet for virksomhederne er stort. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 50 mio. kr. til kompetenceudvikling og rådgivning i danske SMV’er.

Big data, automatiseret produktion og digital kontakt til kunder – det er nogle af eksemplerne på digital omstilling. Det handler om at indtænke digitale løsninger i den daglige drift og i de produkter og services, der leveres til kunderne.

De mest digitale virksomheder har i dag i gennemsnit 20 pct. højere arbejdsproduktivitet end de mindst digitaliserede, så øget digitalisering rummer et stort potentiale for dansk erhvervsliv. Det gælder i særlig grad de små og mellemstore virksomheder. Kun hver tredje SMV er højt digitaliseret, og det er særligt manglende kompetencer og usikkerhed om valg af de rigtige digitale løsninger, der holder virksomhedernes digitale omstilling tilbage.  

Derfor sætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu skub bag den digitale omstilling med i alt 50 mio. kr. til kompetenceudvikling og privat rådgivning i danske SMV’er.

Førerpositionen kræver digital forståelse

”Digital forretningsforståelse og digitale færdigheder er helt afgørende, hvis Danmark skal bevare sin digitale førerposition i Europa. I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse anerkender vi den usikkerhed, mange SMV’er har omkring, hvordan man griber digital omstilling an, og hvordan digitale løsninger kan tænkes ind i daglig drift og effektivisering. Derfor sætter vi nu handling bag ordene med i alt 50 mio. kr., som skal bidrage til, at endnu flere virksomheder drager nytte af de digitale muligheder,” siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

To landsdækkende indsatser

De 50 mio. kr. fordeles på to indsatser, som begge skal forbedre SMV’ers forudsætninger for at opnå succes med digital omstilling:

- 25 mio. kr. til et digitalt løft af SMV’er via kompetenceudvikling af ledere og nøglemedarbejdere. Indsatsen ventes at løbe i 2-3 år.

- 25 mio. kr. til at understøtte digital omstilling i SMV’er via tilskud til privat rådgivning. Midlerne anvendes til at skalere den eksisterende tilskudsordning SMV:Digital med forventning om at kunne hjælpe op til 500 ekstra virksomheder med den digitale omstilling allerede i 2019.

Begge indsatser ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer.