Dette skal du vide, hvis du overvejer at stifte et anpartsselskab 

Foto: PR

Iværksætteri er en af tidens helt store ”trends”, og der er i dag rigtig mange, der starter egne småvirksomheder.

 

Går du også med en drøm om at blive selvstændig, kan du blandt andet overveje selskabsformen ApS. Her får du et overblik over stiftelse af anpartsselskaber og fordelene ved at vælge denne selskabsform. 

Du hæfter ikke personligt for et anpartsselskab 

En af de helt store fordele ved at vælge at oprette et ApS-selskab fremfor en anden type selskab er, at du ikke hæfter personligt for et sådant. Skulle selskabet risikere at gå konkurs, betyder det således ikke, at du bliver sendt fra hus og hjem. Det er – naturligvis – en enorm fordel for dig som ny iværksætter. Det betyder nemlig, at det ikke er specielt risikabelt at forfølge en iværksætterdrøm. 

Når du skal oprette ApS-selskabet, skal du smide minimum 40.000 kroner i kontanter eller andre værdier. Denne kapital mister du, hvis selskabet går konkurs. Medmindre du har skrevet under på, at du ligeledes hæfter personligt, vil du imidlertid ikke miste mere end de 40.000 kroner. Det er trods alt et relativt beskedent beløb sammenlignet med, hvor slemt det potentielt kunne gå. Dét er den helt store fordel ved anpartsselskaber. 

Du kan både stifte et ApS alene og sammen med andre. Ligesom i enhver anden form for selskab skal der føres en ejerbog, hvoraf det fremgår, hvordan ejerskabet over anpartsselskabet er fordelt. Desuden skal alle, der ejer minimum 5 % af selskabet, registreres i Det Offentlige Ejerregister. 

Der er nogle skattemæssige fordele ved at vælge et anpartsselskab 

Et ApS beskattes for sig, imens du som ejer af selskabet beskattes akkurat ligesom en hvilken som helst anden lønmodtager. Af ApS-selskabets overskud skal der betales selskabsskat efter selskabsskattereglerne. Som ejer af anpartsselskabet skal du betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag helt som normalt. Får du som ejer udbetalt udbytte af dine ejerandele, skal du ligeledes betale udbytteskat. 

Noget af det smarte ved et ApS er, at en stor del af overskuddet kan anvendes til investering i virksomheden. Det gælder, hvis anparterne i anpartsselskabet ejes af et holdingselskab. Når der er betalt skat af årets overskud, kan du udlodde skattefrit op til holdingselskabet. Midlerne kan benyttes til investering, og dermed har du gode muligheder for at vækste. 

Det er nemt og ligetil at starte et ApS 

En sidste fordel ved at oprette et ApS fremfor en anden type selskab er, at selve selskabsstiftelsen er ganske nem og ligetil. Det kan være en fordel at have en advokat inde over, så snart der skal oprettes den ene eller anden form for selskab, således at du er sikker på, der er styr på alt det formelle. Det er imidlertid ikke et krav, at en advokat hjælper med selskabsstiftelsen, og du kan således i princippet klare det selv. 

Et ApS har gerne en bestyrelse eller et tilsynsråd, men det er ikke et krav, ligesom det er, hvis der er tale om for eksempel et aktieselskab. Det vil sige, at du kan oprette et ApS ene mand uden den store kapital.