TL BYG A/S fik et godt år trods investeringer og svær markedssituation

TL BYG A/S er i seneste regnskabsår vokset 12 procent i bruttofortjeneste og 64 procent på bundlinjen. Den nordjyske entreprenørvirksomhed er dog ikke helt tilfreds med udviklingen og vil fortsat sætte fokus på at forbedre nøgletallene i et udfordrende marked.

Det går godt for den nordjyske entreprenørvirksomhed TL BYG, der i dag omsætter for et større trecifret millionbeløb og beskæftiger flere end 200 faste medarbejdere. Virksomheden har netop afsluttet årsregnskabet, der løber indtil 30. juni 2018, og her viser nøgletallene, at TL BYG fortsætter den positive udvikling.

Bruttofortjenesten er i seneste regnskabsår løftet fra 100 millioner kroner til 112 millioner kroner og byder således på en vækst på 12 procent. Årets resultat vokser fra 2,1 millioner kroner til 3,5 millioner kroner, og der er således tale om et procentvist højt løft af bundlinjen:

"Vi er godt tilfredse med udviklingen i forretningsomfang, der følger vores ambitiøse vækststrategi. Til gengæld er vi mindre tilfredse med bundlinjen. Indtjeningen udvikler sig ganske vist i en positiv retning, men vi kommer fra et lavt niveau og skal fortsat fokusere på at øge overskudsgraden," forklarer adm. direktør Peter Boltau.

TL BYGs årsregnskab er påvirket af ekstraordinære afskrivninger på to tabsgivende byggerier, der dog med det seneste regnskab nu er ude af bøgerne. Derudover har TL BYG det seneste år investeret i at øge medarbejderstaben og professionalisere virksomheden:

"Vi investerer kraftig i disse år – både i nye medarbejdere, digitalisering af virksomheden mv. Det er klart, at det koster på bundlinjen, og det er investeringer, som vi forventer et stigende afkast af i de kommende år," fortsætter han.

Peter Boltau fremhæver også, at byggesektoren trods et højt aktivitetsniveau er udfordret, og at et stort antal entreprenører og byggevirksomheder hver måned må dreje nøglen om: "Der er mange, der tror, at der er gyldne tider i byggeriet, og det er der på sin vis også qua det høje aktivitetsniveau. Men markedet er samtidig presset af en lav prissætning og stigende omkostninger til lønninger og materialer. Med andre ord er det helt afgørende, at vi sætter fokus på at professionalisere os og at vælge vores projekter med omhu."

Og netop professionalisering står øverst på dagsordenen hos Peter Boltau, der blev hentet ind som adm. direktør en måned før regnskabets afslutning, nemlig den 1. juni 2018. Peter Boltau kom fra en stilling som SCM-direktør hos Aalborg Portland og har mange års erfaring med netop ledelse og optimering.

"TL BYG rummer et meget stort potentiale, og vi er i fuld gang med at løfte virksomheden til næste niveau. Her har vi blandt andet fokus på kompetenceudvikling, digitalisering og øget synlighed," siger han og fortsætter: "Vi vil først og fremmest styrke virksomheden og konsolidere os i markedet. Vi vil ikke vækste for enhver pris, men have fokus på at gøre det rette på lang sigt."

Bestyrelse og ledelse i TL BYG forventer, at både top- og bundlinje løftes – både i indeværende regnskabsår og i de kommende.

TL BYG har i øjeblikket en god ordrebog med en lang række projekter - både på hjemmemarkedet i Nordjylland og i resten af landet. TL BYG er blandt andet i gang med sit største byggeri til dato som totalentreprenør på det nye psykiatribyggeri PNAU på 30.000 kvadratmeter ved det nye supersygehus i Aalborg.