Nye medejere skal sikre vækstambitionerne i Altan.dk

En stærk investorgruppe bestående af erfarne erhvervsprofiler har købt sig ind i landets største altanvirksomhed, Altan.dk. Investorerne skal fremover bidrage med økonomi til udviklingen af forretningen for at sikre virksomhedens fremadrettede satsninger og investeringer.

Altan.dk har de senere år investeret massivt i virksomhedens fremtid, heriblandt nye forretningskoncepter. For at opretholde aktivitetsniveauet i fremtiden og skabe optimale betingelser for den langsigtede udvikling af virksomheden har Altan.dk inviteret en investorgruppe med i ejerkredsen. Det fortæller direktør i Altan.dk, Casper Knudsen: ”Med de nye investorer får Altan.dk en markant kapitalindsprøjtning og et endnu stærkere fundament at bygge ovenpå. Det giver os de bedste betingelser for at indfri vores ambitioner om bl.a. at satse endnu mere på elevatorer i eksisterende etagebyggerier samt øge vores vækst i det sydsvenske marked.”

Investor spår stort potentiale

Investorgruppens interesse i Altan.dk skyldes bl.a. virksomhedens innovative tilgang til byggebranchen og markedet. Det forklarer Allan Søgaard Larsen, medejer af investeringsselskabet Liberatio Investments A/S, der er en del af den nye investorgruppe, som netop er indtrådt som medejere af altanvirksomheden: ”Altan.dk er en spændende virksomhed, som vi gerne vil understøtte udviklingen af. Som én af få danske byggevirksomheder har de vist, hvordan man kan udvikle og forfine et koncept og være med til at modne et marked på relativt kort tid – og vi tror, at potentialet er endnu større.”

Investorerne sikrer et langsigtet fokus og en ny dynamik

Den nye ejerkreds ændrer ikke på den daglige ledelse og organisering af Altan.dk. Det er fortsat Casper Knudsen, som står i spidsen for virksomhedens daglige drift og udvikling. Han forventer dog, at de nye medejere vil tilføre virksomheden ny inspiration og sparring. Det er afgørende for, at Altan.dk når sine mål i fremtiden:

”Jeg glæder mig meget til det nye samarbejde, som både vil give Altan.dk mulighed for at arbejde med et mere langsigtet fokus og skabe ny dynamik i vores virksomhed,” siger Casper Knudsen, og fortsætter:

”Vi har brugt god tid på at få aftalen på plads. Der er mange følelser og hjerteblod involveret i en familiejet og –ledet virksomhed som vores. Derfor har det været altafgørende for os at finde de helt rigtige medejere, som forstår vores grundlæggende værdier og kultur. Det mener jeg er lykkedes til fulde med investorgruppen.”

Allan Søgaard Larsen har også store forventninger til det kommende samarbejde: ”Som investorer har vi alle en historik og nogle erfaringer, som vi kan byde ind med i forhold til den fremadrettede udvikling af Altan.dk, ligesom vi kan aktivere vores store netværk til kunderne og markedet generelt. Vi ser frem til, at vi sammen skal forløse Altan.dks vækstambitioner for fremtiden.”