Molslinjen A/S køber Danske Færger A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt at aktierne i Danske Færger A/S kan skifte hænder. Færgen Express1, der sejler på Bornholmslinjen, har dermed også fået nye ejermænd.

Konkurrencestyrelsen har den 10. oktober 2018 godkendt overdragelsen fra Bornholmstrafikken Holding A/S og Clipper Group A/S som sælgere til Molslinjen A/S som køber af samtlige aktier i rederiet Danske Færger A/S.

Rederiet Danske Færger A/S driver færgeruterne Alsfærgen, Fanøfærgen, Langelandsfærgen og Samsøfærgen. Endvidere drev Danske Færger A/S frem til 1. september 2018 færgeruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz.

Molslinjen A/S driver i dag færgeruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden og fra den 1. september 2018 også sejladsen på færgeruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz.

Efter overtagelsen vil Molslinjen A/S  fortsætte de fire færgeruter Bøjden-Fynshav, Esbjerg-Fanø, Kalundborg-Samsø og Spodsbjerg-Taars under de nye navne Alslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen og Langelandslinjen. Men med de samme skibe og personale, der betjener ruterne i dag.

Handlen er betinget af visse kontraktvilkår. Når disse foreligger, vil handlen blive endelig, og indtil dette tidspunkt drives Danske Færger A/S videre under samme ledelse og efter samme forretningsprincipper som hidtil.

Enterprise Value for aktierne i Danske Færger er 594.100.000 kroner.