Iværksætteriet i Danmark er ikke tilbage til før-krise-niveau

I 2017 blev der skabt 19.200 nye iværksættervirksomheder i Danmark, hvilket stadig er væsentlig under toppen i 2007, hvor 24.600 virksomheder blev skabt.

Iværksættervirksomhederne udgør vækstgrundlaget for det danske erhvervsliv. Men under finanskrisen faldt antallet af nye iværksættervirksomheder, og antallet er endnu ikke tilbage på niveauet fra 2007.

Det viser analysen Iværksætteri i Danmark, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Analysen viser at:

Hovedstadskommunerne fører an i opstart af nye virksomheder

  • Antallet af nye iværksættervirksomheder er tættere på niveauet fra 2007 i Hovedstaden og de store byer såsom Aalborg, Odense og Aarhus end i de øvrige kommunetyper.
  • Det er oplands- og landkommunerne, der er længst fra den samme volumen af nye iværksættervirksomheder som under højkonjunkturen i 2007.

Flere iværksættere i videnstunge erhverv

  • I 2017 er antallet af iværksættervirksomheder inden for bygge og anlæg stadig 40 pct. under før-krise-niveauet.
  • Branchen information- og kommunikation var allerede i 2010 over førkriseniveau og i 2017 var antallet af nye iværksættervirksomheder i branchen 30 pct. højere end i 2007.

Antallet af iværksættere med lange uddannelser er steget fra 2007 til 2017

  • Der er godt 40 pct. flere iværksættere med en lang videregående uddannelse eller ph.d.-grad i 2017 end i 2007.
  • Der var i 2017 relativt flere iværksættere blandt personer med lange uddannelser end i de øvrige uddannelsesgrupper.
  • I absolutte tal er der flest iværksættere, som er enten ufaglærte eller har en erhvervsfaglig uddannelse. Der var således 4.200 ufaglærte iværksættere og 5.600 faglærte iværksættere i 2017, hvilket svarer til henholdsvis 25 og 33 pct. af alle iværksætterne.