Danmarks konkurrenceevne er nu i top 10 på verdensplan

World Economic Forum belønner Danmark for godt økosystem for innovation i den årlige måling af landenes indbyrdes konkurrenceevne.

Danmark opnår en 10. plads i Wold Economic Forums årlige måling af den globale konkurrenceevne. Det er lige bag Sverige, foran Finland og seks pladser foran Norge. I toppen fastholder USA, Singapore og Tyskland deres position, mens Storbritannien rykker to pladser ned til en 8. plads.

Målingen er baseret på 98 indikatorer, der omfatter skatter, infrastruktur, arbejdsmarked, uddannelse mv. som udtryk for konkurrenceevnen. Den placerer Danmark i front på parametre som økonomisk stabilitet, et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked samt adgang til veluddannet arbejdskraft.

"Det er flot at Danmark er nummer 10 i verden på konkurrenceevne. Vi er godt med i forhold til Industri 4.0, og det er blandt andet fordi vi har et godt økosystem for innovation, fra ide-generering til succesfuld markedsføring af et produkt. Vi skal blive ved med – og endnu bedre til - at have fokus på at skabe gode rammer for innovation i form af adgang til finansiering, testfaciliteter, kvalificeret arbejdskraft og smidig regulering," siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut er World Economic Forums danske samarbejdspartner. 

Ny beregning

World Economic Forum har i år indført en ny beregnings- og analysemetode; The Global Competitiveness Index 4.0. 

Index 4.0 belyser landenes styrker og svagheder i forhold til, hvor fremtidsorienterede og klar til Industri 4.0 de er. Især innovation er vigtig for produktionstilvækst og værdiskabelse, men det er også det parameter, hvor landene samlet set scorer lavest, og 77 af de 140 økonomier i sammenligningen er mest udfordret på dette område.

Kun Tyskland USA, Schweiz og Taiwan ligger over 80 point ud af 100, mens Danmark opnår 75 point. Danmark står stærkt i forhold til antal registrerede varemærker og patenter, opfindelser i samarbejde med internationale partnere og internationale publikationer.

Metoden bag The Global Competitiveness Index 4.0 er ændret så meget, at resultaterne ikke er direkte sammenlignelige med tidligere års målinger. World Economic Forum har for sammenligningens skyld anvendt den nye beregningsmetode på sidste års data, og det viser, at Danmark er rykket en plads op - fra en plads som nummer 11 til nummer 10.

Bæredygtig vækst i fokus 

Rapporten for 2018 viser også, at der er sammenhæng mellem økonomisk fremgang og miljømæssig påvirkning, og at de mest konkurrencedygtige lande belaster miljøet mest.

Derfor er der ifølge World Economic Forum brug for fokus på bæredygtig vækst via nye teknologier til at bruge naturressourcerne effektivt, mindske affald og energiforbrug. Det er især muligt for de konkurrencedygtige lande, som trods den største miljøbelastning per indbygger også har den mindste miljøbelastning per produceret enhed.

"FN’s verdensmål kommer til at sætte dagsorden for velfærdsstaten i de kommende år, og den cirkulære økonomi med genbrug og genanvendelse er ved at vinde indpas i dansk produktion. Men der er stadig lang vej og vi mangler teknologiske løsninger til at reducere spild og øge genanvendelse af råvarer og materialer i produktionen," understreger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut. 

Om opgørelsen:

World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979. Årets opgørelse er baseret på omfattende registerdata samt 12.274 interview med virksomhedsledere og omfatter 99 procent af verdensøkonomien målt i BNP.