Danish Crown skal spare yderligere

Foto: Shutterstock.com

Efter et første kvartal af regnskabsåret, der ikke mødte forventningerne, skruer Danish Crown nu op for koncernens spareprogram.

Danish Crowns samlede indtjening lever fort tiden ikke op til forventningerne, så derfor skal der findes yderligere besparelser på tværs af koncernen. Målet er at reducere de samlede omkostninger med minimum 350 millioner kroner i indeværende regnskabsår.

"Vi sætter ind nu for at holde os på sporet mod det budgetterede resultat for året. Det betyder desværre, at vi kommer til at nedlægge mellem 300 og 400 stillinger på tværs af koncernen med hovedparten i Storbritannien. Vi fastholder ansættelsesstoppet, og derfor bliver effekten relativt begrænset i Danmark. Samtidig forlænges et stop for brug af konsulenter indtil videre, og så er vi ved at identificere projekter og investeringer, der kan udskydes," siger Group CEO Jais Valeur.

Stor spareøvelse for Tulip i England

I november blev det meldt ud, at Danish Crowns britiske selskab Tulip Ltd skulle spare 200 millioner danske kroner i bestræbelserne på at bringe selskabet på fode igen. I den forbindelse har det vist sig nødvendigt at skære betydeligt i medarbejderstaben.

"Vi har i de seneste måneder vundet flere vigtige kontrakter i England, så salgsmæssigt går det den rigtige vej. Det ændrer dog ikke ved, at vi stadig har for høje omkostninger, så der kommer til at ske afskedigelser som et led i en gennemgribende rationalisering af Tulip Ltd," forklarer Jais Valeur.

Forventer at det vender

Tulip Food Companys danske forretning er også udfordret af den hårde konkurrence i detailhandlen, og indtjeningen i koncernens største forretningsområde Danish Crown Pork lever heller ikke op til forventningerne. Til gengæld klarer de tilkøbte virksomheder i Danmark, Polen og Holland sig bedre end forventet.

"Lige nu har vi ikke den konkurrencekraft, som vi stræber efter i forhold til EU-indekset. Det skyldes først og fremmest vores egne udfordringer i særligt Storbritannien, men den hårde kamp om grisene i Tyskland og de spanske slagteriers fremmarch gør det ikke bedre. Samtidig har vi den grundlæggende udfordring, at omkostningerne på slagterierne i Danmark er markant højere, end i de lande vi konkurrerer med. Derfor skal alle dele af vores forretning levere for at sikre en konkurrencedygtig afregning til vores ejere, siger Jais Valeur.

Danish Crown forventer fortsat, at afregningen for ejernes leverancer af dyr vil stige hen over foråret, men det er meget usikkert, hvornår markedet vender.

"Priserne på fersk grisekød i Europa holdes i øjeblikket nede af en frygt for, at Afrikansk Svinepest spreder sig til først og fremmest Frankrig. Derfor sælger stort set alle slagterier i Mellemeuropa lige nu alt deres kød fersk og tømmer samtidig deres lagre i en periode af året, hvor det ellers er normalt at lægge på lager," slutter Jais Valeur.

Danish Crown har cirka 29.000 medarbejdere globalt, heraf cirka 9.000 i Danmark og 7.000 i Storbritannien.