Byggebranchen og bankerne booster den danske vækst

Særligt finanssektoren og byggebranchen er med til at holde gang i væksten i Danmark.

Mens det står sløjt til med den danske eksport, så er der til gengæld godt gang i hjulene hjemme i Danmark. Det viser Danmarks Statistiks omsætningsstatistik for januar-august 2018, der er baseret på virksomhedernes momsindberetninger.

"2018 har været kendetegnet af en overraskende sløj eksportvækst. Derfor er det vigtigt, at der er godt tryk på kedlerne på hjemmemarkedet. Privatforbruget og investeringer - ikke mindst i byggeriet - gør, at det samlede erhvervsliv præsterede en indenlandsk omsætningsvækst på 3,9 procent i de første otte måneder af 2018 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2017. Det må karakteriseres som en pæn vækst," siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet, at det blandt de større brancher især er byggeri og anlæg samt finanssektoren, der foreløbig har oplevet fremgang i den indenlandske omsætning i 2018. For begge brancher ligger fremgangen på 8,6 procent. Opgjort i kroner og øre har byggeriet foreløbig omsat for 13,6 milliarder kroner mere på hjemmemarkedet i 2018 end i jubelåret 2017.

"Byggeriet er blandt de vigtigste vækstdrivere i det økonomiske opsving, da det er en branche med noget større volumen og beskæftigelse end fx finanssektoren. Det er en kombination af boligbyggeri, boligrenoveringer og superhospitaler, der skubber på den positive udvikling i byggebranchen," siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Som ventet ser det især sløjt ud for det tørkeramte landbrug, idet branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri foreløbig er nede med 6,3 procent i omsætning i de første otte måneder af 2018 i forhold til året før.