Godt regnskab: Oliekoncern øger milliardomsætning

Foto: OK a.m.b.a.

2018 var et godt år for OK-koncernen, der tirsdag præsenterer et overskud på 517 millioner kroner før skat.

Stort set alle forretningsområder i moderselskabet har haft vækst, og koncernens største datterselskab Kamstrup har ligeledes øget omsætningen. Koncernresultatet på 517 millioner kroner er på niveau med sidste års rekordresultat, hvilket anses som meget tilfredsstillende.

Digitale og kundevenlige løsninger

Samlet set lyder omsætningen for 2018 på mere end 9,7 milliarder kroner mod sidste års 8,2 milliarder kroner. Ifølge Jørgen Wisborg, CEO i OK og bestyrelsesformand i Kamstrup, er der flere årsager til væksten.

”Hvis vi ser isoleret på moderselskabet OK, er der ingen tvivl om, at OK først og fremmest har et stærkt brand og en stærk lokal forankring med 665 tankstationer landet over. Vi har de senere år investeret meget i at forbedre kundeoplevelsen og gøre det så nemt og bekvemt som muligt at tanke eller vaske sin bil ude på vores stationer. Vores app, som kan åbne en benzinstander og starte en bilvask for kunden, mens man bliver i bilen, er det indlysende eksempel, men også på andre forretningsområder har vi opgraderet med digitale og brugervenlige løsninger til kunden,” siger Jørgen Wisborg.

I Kamstrup er omsætningen steget fra 2,1 milliarder kroner i 2017 til 2,4 milliarder kroner i 2018. Væksten er både et resultat af en stadig stigende tilstedeværelse på verdensplan inden for intelligent måling og styring af energi, og at Kamstrup har leveret på store elmåler-projekter i Norge og Danmark.

”Specielt intelligent vandmåling er i kraftig vækst på verdensmarkedet, men udrulningen af én million elmålere i hovedstadsområdet for Radius har også bidraget positivt i 2018,” uddyber Wisborg.

Stærk konkurrence 

Koncernresultatet er opnået i en markedssituation, der for samtlige markeder er præget af stærk konkurrence. Det gør sig i særdeleshed gældende på brændstofmarkedet i Danmark.

”På den baggrund er det meget tilfredsstillende, at OK øger sine markedsandele og oplever stigende kundeloyalitet blandt de danske bilister. Jeg er ret overbevist om, at vi er eksperter i kundeservice, men innovative abonnementsløsninger og digitale betalingsløsninger er i høj grad med til at understøtte det hårde salgsarbejde. Meget i dag handler om graden af bekvemmelighed for kunden,” siger Jørgen Wisborg.

Teknologineutral tilgang til fremtiden

OK har igennem mere end 100 år tilpasset sig og leveret det, kunden har efterspurgt. Selskabet, som i dag er det mest udbredte benzinmærke i Danmark, er bevidst om den igangværende grønne omstilling og etablerer tankstationer med biogas, brint og el. Samtidig er OK Danmarks største leverandør af varmepumper.

Dette fokus fortsætter. Men den energipolitiske debat bærer præg af systemtankegang, mener Jørgen Wisborg.

”Klima- og energidebatten bør handle meget mere om, hvordan vi begrænser CO2-udledningen på den smarteste og mest effektive måde. Jordkloden er ligeglad med, hvordan CO2-begrænsningen sker, bare den sker.”

”Derfor er vi i OK tilhængere af en teknologineutral tilgang, hvor man beskatter forurening generelt. Det giver forbrugeren et større incitament til at vælge blandt flere forskellige CO2-venlige energikilder. Så skal markedet nok gøre det nemt at vælge den billigste vej frem efterfølgende,” siger Wisborg.

OK’s medejere har i forbindelse med årets resultat fået en udlodning på cirka 150 millioner kroner, hvilket er på niveau med sidste år.

Moderselskabet OK a.m.b.a. er landsdækkende leverandør af benzin, transportdiesel, fyringsolie, smøremidler, naturgas og elektricitet til både erhverv og private. Har tre biogas-tankstationer i hovedstadsområdet og brinttankstationer flere steder i landet. Er førende leverandør af varmepumper i alle størrelser. OK-koncernen beskæftiger samlet set omkring 2.000 mennesker