Regeringens tech-eksperter skal se på kunstig intelligens

Foto : Depositphotos.dk

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

I juni præsenterede regeringens tech-ekspertgruppe 13 anbefalinger til bedre håndtering af de problemstillinger, der er forbundet med tech-giganternes forretningsmodeller. Ekspertgruppens arbejde stopper dog ikke her, og der venter et stort arbejde i de kommende måneder.

Udviklingen af kunstig intelligens er i høj grad under hastig udvikling. Det gælder især såkaldt generativ AI, som er en gren af kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at skabe nyt indhold baseret på eksisterende data.

Indtoget af avancerede chatrobotter som ChatGPT rejser en lang række etiske spørgsmål ift. tech-giganternes brug heraf og anvendelse af teknologien i virksomheder, blandt medier og generelt ift. demokrati, forbrugerforhold og desinformation.

Regeringens tech-ekspertgruppe har derfor besluttet, at deres næste arbejde skal have fokus på tech-giganternes brug af kunstig intelligens, herunder hvordan tech-giganternes brug af kunstig intelligens påvirker samfundet, og hvordan teknologien kan tøjles, så den ikke løber løbsk.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

“Vi skal holde skarpt øje med, hvordan tech-giganternes brug af kunstig intelligens kan påvirke vores samfund. Det er både fascinerende og skræmmende, hvad eksempelvis ChatGPT er i stand til. Udviklingen går meget stærk. Derfor skal vi sætte rammerne for tech-giganternes brug af kunstig intelligens, så de i højere grad respekterer vores krav til bl.a. forbrugerbeskyttelse og tryghed om de data, de har om os.”

Digitaliseringsminister Marie Bjerre udtaler:

”Vi står midt i en værdikamp. Det er tid til, at vi stiller strengere krav til tech-giganternes udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Teknologien skal bruges til det fælles bedste og ikke til at fastholde vores børn på de store platforme. Vi står overfor komplekse udfordringer, som vi skal have løst fra bunden. Derfor er jeg også glad for, at ekspertgruppen nu vil se på, hvordan vi kan gøre en reel forskel overfor tech-giganternes anvendelse af kunstig intelligens.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtaler:

”Udbredelsen af kunstig intelligens varsler en ny og samfundsændrende tid, som både bringer muligheder, dilemmaer og svære udfordringer. Hvis vi anvender AI klogt, kan det forøge vores effektivitet og gøre hverdagen lettere. Men vi skal være på vagt og se alvorligt på de udfordringer, som det giver – ikke mindst for vores børn og unge, hvor eks. Snapchats nye chatbot direkte kan anvise om selvskade. Det er stærkt foruroligende, og jeg ser derfor frem til ekspertgruppens bidrag på området.”

Formand for ekspertgruppen, professor Mikkel Flyverbom udtaler:

”Nye, lettilgængelige former for generativ AI gør det nødvendigt at vi er opmærksomme på udviklingen og dens konsekvenser for rettigheder, sikkerhed og troværdighed og overvejer hvilken rolle kunstig intelligens kan og bør spille i vores samfund. Det kræver både, at vi forstår den teknologiske udvikling, at vi stiller krav til de tech-virksomheder, der udvikler kunstig intelligens og at vi skaber de politiske rammer for, at kunstig intelligens bidrager til det samfund, vi gerne vil udvikle. Det arbejde ser ekspertgruppen frem til at bidrage til.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07