Hvad er BNP per indbygger?

Foto: Depositphotos.com

En nøgleindikator for økonomisk velstand

Er du nysgerrig på, hvordan man måler et lands økonomiske sundhed?

I næste afsnit kan du læse mere om BNP per indbygger, en nøgleindikator der giver indsigt i et lands økonomiske velstand.

Hvad er BNP?

Bruttonationalprodukt (BNP) er den samlede værdi af alle varer og tjenester produceret i et land over en bestemt periode.
Det er en grundlæggende målestok for et lands økonomiske præstation.

BNP per indbygger: Hvad betyder det?

BNP per indbygger er simpelthen BNP divideret med antallet af indbyggere i et land.
Det giver et gennemsnitligt tal, der kan bruges til at sammenligne økonomisk velstand mellem forskellige lande.

Hvorfor er det vigtigt?

BNP per indbygger er ikke bare et tal. Det har direkte indflydelse på folks livskvalitet, adgang til uddannelse, sundhedsvæsen og meget mere. Det er en indikator for, hvor "rigt" et land er i forhold til dets befolkning.

Hvordan beregnes det?

Beregningen er ret ligetil: BNP divideres med antallet af indbyggere. Men det er vigtigt at tage højde for inflation og valutakurs, når man sammenligner tal mellem lande.

Vidste du det?

BNP per indbygger er en fantastisk måde at måle et lands økonomiske sundhed på, men det tager ikke højde for ulighed i indkomstfordelingen.