Erhvervsministeren styrker samarbejde om grøn vækst på Bornholm

Foto: Depositphotos.com

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

Energiø Bornholm har potentiale til at skabe lokal grøn vækst og samtidig udvikle Danmarks grønne styrkeposition. Erhvervsminister Morten Bødskov besøger mandag Bornholm for at styrke samarbejdet om de erhvervsmæssige potentialer, som den kommende energiø åbner op for.

Rammerne for etableringen af Energiø Bornholm blev lagt med den politiske aftale om danmarkshistoriens største havvindsudbud i slutningen af maj 2023. Energiø Bornholm vil dermed alt andet lige mere end fordoble mængden af havvind i Danmark ift. den nuværende udbygning.

Aftalen om energiøen medfører store muligheder for grøn vækst på Bornholm. Det er netop erhvervspotentialerne, der er baggrunden for erhvervsminister Morten Bødskovs besøg. Ministeren skal besøge virksomheder og organisationer, som kan udnytte de grønne erhvervspotentialer, samt holde møde i partnerskabet bag erhvervsfyrtårn Bornholm, hvor staten samarbejder med lokale aktører om i fællesskab at realisere potentialerne.

Under besøget skal ministeren bl.a. drøfte tankerne om at etablere en erhvervspark, som kan udnytte potentialerne i den politiske aftale bag Energiø Bornholm, arbejdet med at etablere et stærkt miljø for studerende, iværksættere og virksomheder i det gamle Rønne Elværk, og potentialerne for udvikling og eksport af nye energiteknologiske løsninger.

Partnerskabet for det bornholmske erhvervsfyrtårn består foruden staten af et lokalt konsortium for erhvervsfyrtårnet med en lang række lokale og nationale aktører, Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:
”Arbejdet med erhvervsfyrtårnet på Bornholm er et godt eksempel på, hvordan den grønne omstilling er en mulighed for erhvervsudvikling, som kan styrke lokalsamfund i hele Danmark. Når vi mødes i dag, er det for at drøfte de videre skridt i udviklingen af erhvervsfyrtårnet og styrke samarbejdet om at skabe en grøn dansk styrkeposition.”

Jacob Trøst, Borgmester i Bornholms Regionskommune, og medlem af partnerskabetudtaler:
”Energiø Bornholm rummer store muligheder for Bornholm og er en unik mulighed for at kombinere grøn omstilling i verdensklasse med udvikling af vores stærke bornholmske virksomheder. Med partnerskabet sikrer vi et stærkt erhvervsliv som er en vigtig forudsætning for vores velfærd, vores samfund og vores fremtid.”

Ulrik Stridbæk, Chef for Energiøkonomi, Ørsted og medlem af partnerskabet, udtaler:
”Ambitionerne i det bornholmske erhvervsfyrtårn er store. Vi mener at energiøer der agerer knudepunkt for havvind, brint og samhandel mellem lande er en forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling. Energiø Bornholm bliver banebrydende i det nye koncept og skal være springbræt for udnyttelse af havvindens enorme potentiale. Sammen med resten af konsortiet bag erhvervsfyrtårnet ser jeg frem til at drøfte med erhvervsminister Morten Bødskov, hvordan vi i fællesskab indfrier de store potentialer, som energiøen rummer for både Bornholm og Danmark.”

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Fleming Frederiksen, direktør i Svend Frederiksen Maskinfabrik, og medlem af partnerskabet udtaler:
”Jeg ser frem til at drøfte fremtidsperspektiverne for erhvervsfyrtårnet for Bornholm som knudepunkt for udvikling, test og demonstration af grøn energi. I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vi stor vægt på, at udviklingen af danske styrkepositioner også skal komme små og mellemstore virksomheder til gavn. Det kræver et tæt samarbejde, så vi kan være med til at skabe nye muligheder for både erhvervsudvikling på Bornholm og for udviklingen af den danske styrkeposition inden for grøn energi.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07