Bunker Fuel Sydney og kommerciel skibsfart

Foto: Shutterstock

Hvad er reglerne egentlig, når du erhverver bunkerbrændstof til brug på kommercielle shipping bunkere? Ifølge Australian Taxation Office skal du muligvis betale told eller GST.

Sponsoreret indhold

Herefter kan du enten modtage en kredit eller refusion. Nedenfor kan du læse Australian Government’s regler omkring Bunker fuel i Australien og kommerciel shipping. 

Hvad er bunkering?

Bunkering forstås ved levering af brændstof, som bruges af skibe. Dette inkluderer logistikken på skibet til at ilægge brændstof og til at distribuere det mellem de tilgængelige bunkertanke. Personer, som handler med Bunker Fuel kaldes for bunkerhandlere. 

Dette udtryk kommer fra dampskibenes dage, hvor det primære brændstof var kul, som blev opbevaret i bunkers. I dag bruges udtrykket bunker generelt omkring lagring af olieprodukter i tanke – både i praksis og i forbindelse med tankning af skibe. Der findes Bunkringsoperationer i såkaldte søhavne. Disse omfatter opbevaring af Bunker fuel og levering af brændstof til skibe. En af disse søhavne er Sydney, og derfor har du mulighed for at erhverve Bunker Fuel i Sydney eller Bunker Fuel i Australien.

Hvad er reglerne for at importere eller erhverve bunker fuel i Australien?

Herunder kan du læse omkring, hvilke skatte-, told, - og afgiftsmæssige forpligtelser, du skal undersøge, om du har, når du erhverver Bunker Fuel i Sydney.

Generelt beskrives skibets bunkere, ifølge Australian Government, som to hovedkategorier:

 • ”Olie, der er transporteret som brændstof på et olie-brændende skibe”
 • ”Det brændstof på skibet, der ikke er anført på manifestet for lasten (manifest of cargo)”

Overordnet inkluderer Bunker Fuel Sydney alle typer af olieprodukter, som bruges af skibe som brændstof eller til at drive ekstraudstyret. Ekstraudstyret kan f.eks. være helikoptere. Bunker Fuel Australia inkluderer derfor både olie til brændsel, brændstof til fly samt diesel. 

Det kan være praktisk at kende reglerne for enten at importere eller erhverve bunkere i Australien. Hvis du importerer eller erhverver bunkere, der bruges i kommerciel skibsfart, så er du muligvis underlagt forskellige told- og afgiftskrav. Dem kan du se på en liste herunder:

 • Told
 • Punktafgift
 • GST og tilhørende indgående skattefradrag
 • Skattefradrag for brændstof
 • Refusion af told

Alt efter, hvad dit formål i Australien er, så afhænger dine forpligtelser af følgende punker:

 • Typen af rejser, du foretager i de Australske farvande
 • Rederiets bopæl (af skattemæssige årsager)
 • Agentur aftaler på vegne af ikke hjemmehørende rederier

Told og skat på Bunker Fuel i Australien

Du skal betale told på alt det bunkerbrændstof, du bruger under en rejse i Australien. Hvis du er et skib på international sejlads, som afbrydes i Australien og sejler ture for at transportere indenrigsgods (passagerer eller varer), så skal du muligvis betale told på dit anvendte brændstof. Det internationale rederi kan kræve refusion. 

Du er dog ikke underlagt told eller GST på brændstof, som forbruges under rejsen, hvis du er et oversøisk skib, som deltager i en uafbrudt international rejse. Lokale bunkere kan også erhverves uden betaling af punktafgift eller GST. 

Hvad koster Bunker Fuel i Sydney

Bunker fuel priserne er forskellige alt efter, hvor i verden, skibet befinder sig. Her kan du se nogle af de nyeste opdateringer af priserne på bunker fuel i Sydney samt bunker fuel i Australien i følgende tre havne: Brisbane, Darwin og Melbourne

Disse tal er taget fra Oilmonster.com, og gælder bunker fuel priserne per 18. december 2020. Disse kan have ændret sig siden.

 • Sydney: 465$ US/MT
 • Brisbane: 548$ US/MT
 • Darwin: 473$ US/MT
 • Melbourne: 510$ US/MT

Det kan ses, at Sydney faktisk er en af de billigere søhavne at erhverve bunker fuel i. Dog ligger priserne på bunker fuel i Australien generelt mellem ca. 450-550$ US/MT. Dette er derfor værd at overveje, hvor i Australien, man gør stop under rejsen.